Maak van je valkuil je sterkte!

Medewerkers die gecoacht zijn benutten hun potentieel meer en ervaren meer werkgeluk. En daardoor meer succesvoller zijn in hun werk. Zij hebben beter zicht hebben op hun persoonlijkheid en talenten. Weten hoe ze dit kunnen inzetten. En hoe zij hun valkuilen effectief kunnen veranderen in sterktes.

Wanneer coaching inzetten?

 • In het ontwikkelen van vaardigheden en competenties
 • Stimuleren van het nemen van autonomie in de eigen ontwikkeling
 • Bij talentvraagstukken
 • In de benoeming of het willen doorgroeien naar een nieuwe functie
 • Ter input van de beoordelingscyclus
 • Bij het ervaren van stress, burn-out en burn-out verschijnselen
 • Ter preventie van verzuim door mentale klachten

Voordelen van professionele ontwikkeling in je bedrijf

 • Hoger welzijn op het werk
 • Langere en meer gelukkige carrières
 • Verbeterde teamgeest en productievere werknemers
Maak van je valkuil je sterkte!

Stappenplan van een coachingstraject bij Elron

1

Intake

Intake met de HR manager of leidinggevende (vrijblijvend)

2

Intake met werknemer

Intake met de betreffende medewerker (vrijblijvend)

3

Coachingsplan

Het opstellen van het coachplan met duidelijke doelen en te verwachten resultaten. Het coachplan wordt eerst afgestemd met de medewerker en daarna voorgelegd aan de organisatie.

4

Start van het coachingstraject

Afhankelijk van de coachvraag is de lengte van een traject gemiddeld tussen de zes en acht sessies.

5

Opvolging

Tussentijds telefonisch contact met leidinggevende en/of HR en de coach. Verder stimuleren wij de medewerker om zelf de leidinggevende te blijven informeren over de inhoud en de voortgang van het traject.

6

Driehoeksgesprek

Afsluiting van het coachtraject door middel van een driehoeksgesprek met medewerker, leidinggevende en/of HR en de coach.

Enkele toepassingsmogelijkheden

Enkele toepassingsmogelijkheden

 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten
 • Coaching van teams
 • Voorbereiding op een belangrijke presentatie
 • Spreekangst of belemmering overwinnen
 • Uw leidinggevende capaciteiten ontwikkelen