Let’s take care of your talent

Het is onze missie om een partner te zijn in het ondersteunen van bedrijven en organisaties in “taking care of your talent”. Elron zet leeractiviteiten we in om medewerkers te laten groeien, te laten gaan en te laten bloeien, in het Engels: “to grow, to go and to glow”door verschillende manieren van leren en ontwikkelen.

Leeractiviteiten die er opgericht zijn om:

 • Medewerkers (nieuwe) taken te leren uitvoeren (to grow);
 • Kennis en vaardigheden up-to-date te houden (to go);
 • Kwaliteiten van medewerkers te ontwikkelen waarmee zij op een creatieve manier oplossingen kunnen vinden voor actuele problemen in de organisatie en een originele bijdrage kunnen leveren aan vernieuwingen (“to glow” )

Verschillende manieren van leren en ontwikkelen:

Niet iedereen leert op dezelfde manier. Medewerkers hebben verschillende leerstijlen en – voorkeuren. Hoe effectief er geleerd wordt, hangt enerzijds samen met de leerstijl van de medewerker en anderzijds met de te ontwikkelen kennis, vaardigheden en competenties. Traditionele opleidingsvormen gericht op informatieoverdracht, zijn wellicht geschikt voor het aanleren van kennis, maar minder effectief in situaties waarin medewerkers gevraagd wordt zelf na te denken over (probleem)situaties binnen de functie en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Activerende methoden (zoals probleemgestuurd opleiden, proefprojecten, etc) zijn hier meer geschikt. Als opleidingscentrum streven we naar flexibiliteit in het leren. Dat wil zeggen dat we leren daar waar het werkt: “formeel” in een groep, virtueel en/of op de werkplek zelf. Waarbij we er naar streven zoveel mogelijk van het leren te laten plaatsvinden op de werkplek aangezien dat het meest effectief is. We maken gebruik van “blended learning”: een mix van leermethoden en – middelen waarin wordt voorzien in een variatie van zowel afstandsonderwijs (o.a. E-Learning), als contactonderwijs tot werkplekpleren. Zo’n mix is heel effectief, mits de verschillende methoden op de juiste manier worden ingezet

Onze waarden

Onze waarden

 • Klantgericht
 • Passie en gedrevenheid
 • Ondernemend en creatief
 • Evalueren en verbeteren
 • Authenticiteit en eerlijkheid

Onze troeven

 • Onze trainers: stuk voor stuk experts in hun vakgebied
 • Pragmatische opleidingen, direct toepasbaar
 • Focus op kwaliteit
 • Een uniek aanspreekpunt die samen met u naar oplossingen zoekt
 • Uw doel en onze droom samen realiseren
Onze troeven
Het team achter Elron

Het team achter Elron

Sandra Huysmans 

Oprichter

E: sandra@elron.be

T: 0498/746268

Sandra begon haar carrière in 1999 als trainster bij een opleidingscentrum. In 2001 startte ze haar loopbaan bij Syntra waar ze als opleidingsadviseur (ontwikkelen en coördineren van diverse trainingen), campusmanager (operationele opvolging van diverse opleidingen) en commercieel directeur aan de slag ging. In 2023 startte ze met Elron om haar grote droom waar te maken.

Heeft u vragen over een bepaalde opleiding?

Contacteer ons