1. Kmo portefeuille

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo‐portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen aankopen. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

De kmo-portefeuille heeft een groot bereik. In 2021 werden meer 160.000 opleidingen en adviezen gesubsidieerd.

Samengevat

Voor wie? kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen
Voor wat? opleiding en advies
Bedrag: max. € 7.500/jaar voor kmo’s

Hoe aanvragen?

Uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding of het advies via www.kmo-portefeuille.be

Registratienummer: DV.O247707

2. Sectorfondsen

Wat is een sectorfonds?

Sectorfondsen hebben o.a. als opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele van de werknemers binnen een bepaalde sector. Zo voorzien deze fondsen bijvoorbeeld opleidingspremies voor betalende opleidingen.

Samengevat

Voor wie? kmo’s en grote ondernemingen
Voor wat? Opleiding en tewerkstelling van personeel
Bedrag: Bedrag of steunpercentage is afhankelijk van het sectorfonds

Hoe aanvragen?

Procedure afhankelijk van het sectorfonds

Welk fonds moet ik aanspreken?

Het paritair comité van de werknemer bepaalt bij welk sectorfonds je terecht kan.

3. Vlaams Opleidingsverlof (VOV) / Betaald Educatief Verlof (BEV)

In tegenstelling tot de kmo-portefeuille die tussenkomt in de opleidingskost, vormen het Vlaams Opleidingsverlof en Betaald Educatief Verlof een tussenkomst in de loonkost van de werknemers die een erkende opleiding volgen. 

 

Samengevat

Voor wie? Kmo’s, vzw’s en grote ondernemingen waarvan de werknemers tewerkgesteld zijn in het Vlaams (VOV), Brussels of Waals Gewest (BEV). Overheidsbedrijven (openbare sector) zijn uitgesloten.

Voor wat? Opleiding volgen tijdens de werkuren
Bedrag:

Forfaitair bedrag van € 21,30 per uur per deelnemer voor erkende opleidingen
VOV: maximaal 125 uur per voltijdse werknemer per schooljaar
BEV: maximaal 120 uur per voltijdse werknemer per schooljaar

Hoe aanvragen?

VOV
Digitaal aanvragen via WSE-loket, uiterlijk 3 maanden na de start van de opleiding.

BEV
Aanvraag indienen bij het Brussels of Waals Gewest na het einde van het schooljaar.

Registratienummer: KDB000002740

4. ESF-SUBSIDIES

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert opleidingsprojecten van bedrijven. Bedrijven uit alle sectoren en social profit met één of meer vestigingen in Vlaanderen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Samengevat

Voor wie? Kmo’s en soms grote ondernemingen
Voor wat? Projecten gericht op de arbeidsmarkt (opleiding, verbeteren van toegang tot de arbeidsmarkt, digitalisering, …)

Bedrag: Bedrag of steunpercentage varieert per oproep

Hoe aanvragen?

Regelmatig worden er oproepen (calls) gelanceerd waarop je als bedrijf kan intekenen. Informatie over de lopende oproepen kan je terugvinden op www.esf-vlaanderen.be/project/oproepen

5. Werkbaarheidsscheque

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), kunnen eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen (met minstens één werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de social profitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

 Alle ondernemingen die aan de criteria voldoen kunnen maximaal drie keer beroep doen op deze werkbaarheidscheques tot een plafond van € 10.000.

 

Samengevat

Voor wie? Ondernemingen (zowel grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken) uit de profit- en socialprofitsector, gevestigd in het Vlaams Gewest, die ten minste 1 werknemer tewerkstellen via arbeidsovereenkomst.

Voor wat?

een meting of een scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen

en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting. Begeleiding kan betekenen:

rapporteren over de werkbaarheid

opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dat plan

monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De organisatie moet zich tevens engageren om maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de analyse of begeleiding.

advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociale welbevinden van de medewerkers, meer bepaald voor:

aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers

competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken

Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

Het is aanbevolen om die acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Voor eventuele andere verbeteracties kan de onderneming een beroep doen op maatregelen zoals de oproepen van ESF-Vlaanderen. Daarnaast kan een kmo ook een beroep doen op steun voor opleiding en advies via de kmo-portefeuille

Bedrag: Tot € 10.000: 60% gesubsidieerd, 40% financiering door bedrijf

Hoe aanvragen? Online aanvragen via de applicatie van ESF-Vlaanderen