Keer terug

Overzicht

Informatie over deze opleiding

Een opleiding VCA Basis is een cursus die gericht is op het aanleren van veiligheidskennis en -vaardigheden in het kader van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). VCA is een certificeringssysteem dat veel wordt gebruikt in sectoren zoals de bouw, petrochemie en industrie om de veiligheid op de werkplek te waarborgen.

Situering

Tijdens een opleiding VCA Basis leren deelnemers over verschillende aspecten van veiligheid, zoals het herkennen van gevaren, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het omgaan met gevaarlijke stoffen, en het naleven van veiligheidsvoorschriften en -procedures. Na het succesvol afronden van de opleiding kunnen deelnemers een examen afleggen om het VCA Basis-certificaat te behalen, wat aantoont dat ze basiskennis hebben van veiligheid op de werkplek.

Doelgroep

Alle uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken.

Programma

 • Wetgeving
 • Risico’s en preventie
 • Werkvergunningen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosies
 • Toegang tot besloten ruimte
 • Gereedschappen
 • Lasten tillen, dragen en hijsen
 • Struikelen, uitglijden en vallen
 • Werken op hoogte
 • Elektriciteit
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veiligheidssignalisering

Wat na de opleiding?

Na het slagen op het theoretische examen ontvangen de geslaagde deelnemers een VCA-certificaat. Dit attest is 10 jaar geldig.